Kwaliteit


Het meest wezenlijke element van kwaliteitszorg is het gesprek dat wij met de client, diens verwanten en met elkaar aangaan. Het blijvend voeren van de dialoog over elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden is onmisbaar voor goede zorg.


Om goede kwaliteit van zorg te bereiken hanteren wij een aantal kwaliteitsnormen:

  • Het zorgplan en de bespreking en evaluatie hiervan. De doelen die uit deze bespreking komen worden concreet beschreven en op haalbaarheid getoetst. Dit geeft een transparante weergave van onze inspanningen en bevorderd de professionaliteit en kwaliteit.
  • In de werkwijze van Levenswerk is ruimte om te leren van fouten die worden gemaakt. Van groot belang is dan ook het systematisch melden en analyseren daarvan. Door registratie en analyse en de daaruit voortkomende verbeteracties, ontstaat een cyclisch proces waardoor medewerkers de mogelijkheid krijgen te leren en zich te ontwikkelen in hun functie, wat de kwaliteit ten goede komt.

 

Levenswerk onderschrijft hiermee de kwaliteitsnormen zoals verwoord in de kwaliteitswet zorginstellingen, de wet medezeggenschap clienten zorgsector en de wet klachtrecht clienten zorgsector, en streeft ernaar zo spoedig mogelijk zijn systematiek en de daarbij behorende implementatie op de werkvloer te verwezenlijken en extern toetsbaar te maken.

Het laatste nieuws

03.03.22
vacature beschikbaar!
11.01.22
De beste wensen!