Stages binnen woonbegeleiding


Werken binnen de woonbegeleiding is een veelzijdige baan. Buiten de dagelijkse gang van zaken en het huishouden dat je samen met de cliënten draaiend moet houden (basiszorg), krijg je in de begeleiding te maken met alle aspecten van het leven. Zo hebben onze cliënten bijvoorbeeld ondersteuning nodig met de invulling van hun vrijetijd en het aangaan en onderhouden van hun sociale contacten, kunnen ze problemen hebben binnen hun werk waarbij ze jouw hulp nodig hebben om deze opgelost te krijgen, moeten er creatieve manieren worden gevonden om vorm te geven aan hun seksualiteitsbeleving, moeten bezoeken aan de arts of specialist begeleid worden, kortom niets is voor de woonbegeleider te gek.

Je bent als woonbegeleider de ‘spin in het web’ rondom de zorg van de cliënten. Je onderhoudt contacten en zet beleidslijnen uit naar de verschillende leefwerelden van de cliënten (bijv. Werk, familie, sportclubs etc.). Je bent betrokken bij het opstellen van de individuele ondersteuningsplannen en het uitdragen van het daarin beschreven beleid binnen het team, het schrijven van rapportages en evaluaties en overleggen met je collega’s en het multidisciplinaire team.

 

Al deze aspecten van het vak moet je als stagiaire natuurlijk ook leren en zullen tijdens een stage binnen Levenswerk ruimschoots aan bod komen. Omdat we met een doelgroep te maken hebben waarbij de begeleiding vooral bestaat uit het aansturen en duiden van informatie en personen, word ook veel aandacht besteeds aan gesprekstechnieken, houding, uitstraling en communicatie.

 

Wanneer je stage loopt binnen levenswerk krijg je een vaste stagebegeleider(s) aangewezen, dit is een van de vaste en ervaren woonbegeleiders binnen het team. Je stagebegeleider zal je ondersteunen in het leerproces, je opdrachten nakijken en evaluatiegesprekken met je voeren. Ook zal je stagebegeleider bij de gesprekken met school zitten.

Een stage binnen de woonbegeleiding houdt bij ons in dat je onregelmatige diensten draaien. Voornamelijk zullen dit door de weeks avonddiensten (15.30-23.00) zijn, ook zal je tijdens een stage binnen het wonen een aantal diensten in de maand in de weekenden meedraaien (max. 2 per maand, waarbij we rekening kunnen houden met weekendbaantjes). In de weekenden kunnen de diensten verschillen van dagdiensten (10.00-17.00) tussendiensten (13.00-21.00) of avonddiensten (17.00-23.00).

De stages binnen de woonbegeleiding worden meestal opgevuld door stagiaires van de niveau 4 opleidingen en de HBO'ers. Er is binnen de woonbegeleiding veel ruimte voor theoretisch verdieping en het creatief vormgeven van de theoretisch stof in de dagelijkse praktijk.

 

Het laatste nieuws

03.03.22
vacature beschikbaar!
11.01.22
De beste wensen!